Välkommen till
BarfotaOraklet

Kurs i Personlig utveckling på Rämmens Kursgård 24-26 november 2023

  • Är du nyfiken på dig själv?
  • Vill du bli din egen coach?
  • Vill du få verktyg för att stärka din egen självkänsla?
  • Behöver du få bättre självförtroende?
  • Behöver du ändra dina:

En magisk retreat 3 - 5 november framflyttad

Kurser o utbildningar  Träffar: 0

Vi måste flytta vår retreat till nästa vår/sommar på grund av väderförhållandena då vi nu har minusgrader och 4dm snö. Vi hoppas och tror att: