Boken om mig Hur jag blev som jag blev

Hur jag blev som jag blevJag 19 årDet här är boken om mig och mina första tjugofem år, av mitt liv.  Jag har skrivit den här boken om mig och mitt liv för att hjälpa, till exempel dig, att lära dig om dig själv. Vi är ju inte så olika när man tittar på vad jag gått igenom och vad du har gått igenom?

Boken har tagit större delen av fem år att skriva. Jag arbetar idag som medium, orakel och hjälper många med sina livsfrågor. Jag vägleder också flera sökare som vill hitta sin uppgift här i välden. Healing är, och har alltid varit, stark i mitt liv särskilt med örter som hjälp.

Som du snart ska få veta har jag haft ett ganska innehållsrikt liv även om jag inte skrivit allt jag gjort eller har varit med om. Jag har varit med om mycket jag inte förstod från början. Jag vet att jag varit udda i hela mitt liv. Mamma sa alltid att vi inte kan vara lika för då går det inte att skilja oss åt. Alla har vi varit med om många saker i våra liv. En sak som är stark i mitt minne är när jag rodde over Ålands hav som en av alla mina överlevnadsstrategier.

Jag har också levt och lever fortfarande med Asbergers syndrom vilket inte alltid är så lätt. Jag förstod inte psykisk misshandel men jag förstod den fysiska alltför väl.

Tidigare utgivet:

2017: BarfotaOraklets Örthandbok

BarfotaOraklets Huskurer

BarfotaOraklets Visdomskort

2020: BarfotaOraklets PU (Personlig Utveckling) Kortlek

BarfotaOraklets Husapotek

Mer information finns på min hemsida:

www.BarfotaOrkalet.se

 

Relaterade Inlägg

Boken om Malte (2)

Handsytt

Prisinformation

Prisinformation (2)

Örthandboken 1