Lite om mig

Lite om mig

 

Jag har alltid varit medial och började gå utbildningar inom det mediala 1996 hos Aurastjärnan som tarotkortstolkare och senare olika kurser hos bland andra Creative Experiences Terry Evans AB, Ariom, TS Fellowship och återkommande på Arthur Findlays College med lärare som Val Williams, Martin Coulclough Sr, Lynn Parker, Judith Seaman, Sally J Barnes, Penny Hayward, Kim Moore-Cullen, Colin Bates m.fl. Shamankurs med Mureen Murnan, Sommarkurs och uppdatering med Collin Bates, Konstkurser, andlig konst och encaustic art med Jane Lysell och Viktoria Käller-Guzikowski dock inte samtidigt.

Jag har också skrivit böcker: Hur jag blev som jag blev (en självbiografi), Boken om Malte (kan läsas som äventyrsbok om man vill), Boken om Personlig utveckling (Att upptäcka din inre skattkista är ett äventyr du inte vill missa), BarfotaOraklets Örthandbok och BarfotaOraklets Huskurer samt håller på med ytterligare en ny bok. Jag har också gjort egna kortlekar: BarfotaOraklets Visdomskort ( finns översatt till Engelska, tyska, kommer på finska och holländska) och BarfotaOraklets PU kortlek (en kortlek i personlig utveckling)

Jag har fortsatt mina utbildningar med:

Cert_Konstterapi-351px
Konstterapi: Ett sätt att komma underfund med vem man egentligen är och ta itu med sina mörkare sidor, en lättare form av persnlig utveckling skulle man kunna säga. 

Cert_Positiv_Psykologi-351
Positiv Psykologi: En form av coaching rätt och slätt. Att kunna vända alla sina negativa tankar till ett mer användbart sätt att tänka!

Cert_Naturmedicin-351px
Naturmedicin: vilket renderade i Naturläkarutbildning. Det gör mig naturligtvis inte till läkare men jag har möjlighet att hjälp med naturens egna mediciner. Det jag gör är att försöka hitta orsaken till ditt problem och behandla det med hela dig i tanken, inte bara delar, för ibland kan orsaken och verkan vara samma sak. Om jag anser att du behöver konsultera en läkare/doktor kommer jag inte att hjälp dig förrän du kollat med din vårdcentral först och tagit de nödvändiga prover du är i behov av.

In english:

I always have been medial and I started my training within the medial 1996 by Aruastjarnan as a tarotcardreader later on I went on different courses among others by Creative Experiences Terry Evans AB, Ariom, TS Fellowship and recurrent on Arthur Findlays College with teachers like Val Willams, Martin Coulclough Sr, Lynn Parker, Judith Seaman, Sally J Barnes, Penny Hayward, Kim Moore-Cullen and others. Also course in shamanic with Mureen Murnan. Artclasses with jane Lysell and Viktoria Käller-Guzikowski but not on the same time.

I also written books in swedish (About me " How I became as I became", The book about Malte(can be read as a adventure), Personal development (Discovering your inner treasurechest is an adventure you don´t want to miss) and one about herbes and one about my home remedies and sorry to say but non in english) and I am writing yet a new book now , I also have done my decks of card: BarfotaOraklets Card of Wisdom ( is translated into English, german, comes in Finnish and Dutch) and one BarfotaOraklets PU only in swedish about personal development. 

I have continued my education with:

Cert_Konstterapi-351px
Art therapy: A way to find out who you really are and deal with your darker sides, a lighter form of personal development you could say.

Cert_Positiv_Psykologi-351
Positive Psychology: A form of coaching plain and simple. Being able to turn all your negative thoughts into a more useful way of thinking!

Cert_Naturmedicin-351px
Naturopathy: which rendered in Naturopathy training. Of course, that doesn't make me a doctor, but I have the opportunity to help with nature's own medicines. What I do is try to find the cause of your problem and treat it with the whole of you in mind, not just parts, because sometimes the cause and the effect can be the same thing. If I think you need to consult a doctor/doctor, I will not help you until you have checked with your health center first and taken the necessary tests you need.

Jag har alltid varit medial och började gå utbildningar inom det mediala 1996 hos Aurastjärnan som tarotkortstolkare och senare olika kurser hos bland andra Creative Experiences Terry Evans AB, Ariom, TS Fellowship och återkommande på Arthur Findlays College med lärare som Val Williams, Martin Coulclough Sr, Lynn Parker, Judith Seaman, Sally J Barnes, Penny Hayward, Kim Moore-Cullen, Colin Bates m.fl. Shamankurs med Mureen Murnan, Sommarkurs och uppdatering med Collin Bates, Konstkurser, andlig konst och encaustic art med Jane Lysell och Viktoria Käller-Guzikowski dock inte samtidigt. Jag har också skrivit böcker: Hur jag blev som jag blev (en självbiografi), Boken om Malte (kan läsas som äventyrsbok om man vill), Boken om Personlig utveckling (Att upptäcka din inre skattkista är ett äventyr du inte vill missa), BarfotaOraklets Örthandbok och BarfotaOraklets Huskurer samt håller på med ytterligare en ny bok. Jag har också gjort egna kortlekar: BarfotaOraklets Visdomskort ( finns översatt till Engelska, tyska, kommer på finska och holländska) och BarfotaOraklets PU kortlek (en kortlek i personlig utveckling) Jag har fortsatt mina utbildningar med: Konstterapi: Ett sätt att komma underfund med vem man egentligen är och ta itu med sina mörkare sidor, en lättare form av persnlig utveckling skulle man kunna säga.  Positiv Psykologi: En form av coaching rätt och slätt. Att kunna vända alla sina negativa tankar till ett mer användbart sätt att tänka! Naturmedicin: vilket renderade i Naturläkarutbildning. Det gör mig naturligtvis inte till läkare men jag har möjlighet att hjälp med naturens egna mediciner. Det jag gör är att försöka hitta orsaken till ditt problem och behandla det med hela dig i tanken, inte bara delar, för ibland kan orsaken och verkan vara samma sak. Om jag anser att du behöver konsultera en läkare/doktor kommer jag inte att hjälp dig förrän du kollat med din vårdcentral först och tagit de nödvändiga prover du är i behov av. In english: I always have been medial and I started my training within the medial 1996 by Aruastjarnan as a tarotcardreader later on I went on different courses among others by Creative Experiences Terry Evans AB, Ariom, TS Fellowship and recurrent on Arthur Findlays College with teachers like Val Willams, Martin Coulclough Sr, Lynn Parker, Judith Seaman, Sally J Barnes, Penny Hayward, Kim Moore-Cullen and others. Also course in shamanic with Mureen Murnan. Artclasses with jane Lysell and Viktoria Käller-Guzikowski but not on the same time. I also written books in swedish (About me " How I became as I became", The book about Malte(can be read as a adventure), Personal development (Discovering your inner treasurechest is an adventure you don´t want to miss) and one about herbes and one about my home remedies and sorry to say but non in english) and I am writing yet a new book now , I also have done my decks of card: BarfotaOraklets Card of Wisdom ( is translated into English, german, comes in Finnish and Dutch) and one BarfotaOraklets PU only in swedish about personal development.  I have continued my education with: Art therapy: A way to find out who you really are and deal with your darker sides, a lighter form of personal development you could say. Positive Psychology: A form of coaching plain and simple. Being able to turn all your negative thoughts into a more useful way of thinking! Naturopathy: which rendered in Naturopathy training. Of course, that doesn't make me a doctor, but I have the opportunity to help with nature's own medicines. What I do is try to find the cause of your problem and treat it with the whole of you in mind, not just parts, because sometimes the cause and the effect can be the same thing. If I think you need to consult a doctor/doctor, I will not help you until you have checked with your health center first and taken the necessary tests you need.

Relaterade Inlägg

Medlem i Mediumförbundet

Medlem i Mediumförbundet

Vad gör jag på mässorna

Söndag morgon innan öppningen

Tack alla för en underbar helg

Livsfilosofi